Najpopularniejszym sposobem na zwalczanie chwastów jest stosowanie herbicydów, czyli środków chemicznych. Większość herbicydów to preparaty selektywne. Charakteryzują się one tym, że używa się ich na określone grupy roślin. Dzięki temu ma się pewność, że rośliny uprawne nie zostaną zniszczone. Herbicydy selektywne, to rodzaj preparatów przeznaczonych do likwidowania chwastów jednoliściennych lub chwastów dwuliściennych. Istnieją także środki, mające na celu zlikwidować konkretny gatunek chwastów, takich jak na przykład perz właściwy czy podagrycznik pospolity. Używa się także herbicydów nieselektywnych, jednak trzeba wiedzieć, że ich stosowanie jest możliwe jedynie przed zakładaniem plantacji lub przy zmianie zastosowania uprawianych pól.

Herbicydy nieselektywne charakteryzują się bowiem tym, że niszczą wszystkie rośliny, zarówno te jednoliścienne, jak i dwuliścienne. Herbicydy to środki dostępne pod postacią płynu, koncentratu, granulatu oraz proszku. Ich użycie i wybór jest zależny od rodzaju uprawy, przeznaczenia, terenu, powierzchni, na której będzie on stosowany, a także od stanu zachwaszczenia. Ponadto, możne także wyróżnić herbicydy doglebowe, stosowane przed samym siewem. Środki tego typu likwidują kiełkujące chwasty, dzięki czemu posiane rośliny mają możliwość wzrostu w jak najlepszych warunkach. Stosując herbicydy należy jednak pamiętać o kilku ważnych sprawach. Przede wszystkim, środki chemiczne należy używać rozsądnie, zgodnie z instrukcją od producenta.

Nie można więc przekraczać wskazanych dawek lub stosować preparatów w nieodpowiedniej fazie rozwoju roślin.