Chwasty w zbożach czy ogrodach potrafią wyrządzić wiele szkód. Warto więc dbać o to, by niechciane rośliny skutecznie zwalczać, a co najważniejsze regularnie monitorować ich wzrost. Chwasty zawsze pojawiają się tam, gdzie są rośliny uprawne czy też te ozdobne.

Ich obecność jest jednak bardzo niewskazana, gdyż mogą spowodować naprawdę wielkie szkody. Jak więc walczyć z chwastami na polach czy w ogrodzie? Istnieją dwie metody, najczęściej stosowane w likwidowaniu tych niechcianych rośli. Jedną z popularnych metod zwalczania chwastów jest metoda mechaniczna.

Polega ona na ręcznym usuwaniu niechcianych roślin za pomocą specjalnie przeznaczonych do tego narzędzi. Eliminowanie chwastów metodą ręczną bywa jednak bardzo czasochłonne i nie sprawdza się przy dużym zachwaszczeniu. Podczas ręcznego usuwania chwastów należy także uważać, by przez przypadek nie uszkodzić innych roślin.

Metoda ręczna jest doskonałym rozwiązaniem do ogrodu, trzeba jednak regularnie kontrolować zachwaszczenie, a w trudnych przypadkach sięgnąć po kolejny sposób walki z chwastami, czyli herbicydy. Herbicydy to nic innego jak środki chwastobójcze. Ich stosowanie znacznie ułatwia walkę z niechcianymi roślinami.

Podczas używania herbicydów należy jednak zachować ostrożność i dokładnie czytać wszelkie instrukcje, znajdujące się na opakowaniach preparatów. Niewłaściwe użycie herbicydów może bowiem zaszkodzić roślinom ozdobnym czy też zniszczyć plony. Herbicydy dzielą się na te, które niszczą rośliny dwuliścienne oraz te używane w walce z roślinami jednoliściennymi.

Istnieją także herbicydy totalne, jednak ich stosowanie jest zalecane jedynie na polach, na których jeszcze nic nie rośnie.