Iglica pospolita to bardzo popularny chwast, występujący na terenie całej Polski. Przede wszystkim można ją znaleźć w okolicach górskich. Szczególnie upodobała sobie ziemie przewiewne, lekkie, które są piaszczyste bądź piaszczysto-gliniaste.

Gleba musi też posiadać bogactwo składników pokarmowych – w szczególności roślinie do rozwoju niezbędny okazuje się azot. Mimo wszystko, iglica, pojawiająca się w uprawie, nie zalicza się raczej do roślin wyjątkowo uciążliwych. Mimo wszystko, bardzo często staje się główną przyczyną przesuszenia gleby, w wyniku którego rośliny uprawne także wysychają i umierają.

Co więcej, chwast ten potrzebuje dużej ilości pokarmu, który podbiera innym roślinom. Jeśli tylko ma dostatecznie sprzyjające warunki, rozwija się bardzo szybko i równie sprawnie się rozmnaża. Warto zauważyć, że iglica pospolita nie wykazuje zbyt dużej wrażliwości na preparaty chemiczne.

Z tego powodu najskuteczniejszą metodą walki z tym chwastem będzie połączenie kilku sposobów zwalczania szkodliwych roślin. Przede wszystkim trzeba zacząć od tego, że podczas nawożenia nie można stosować zbyt dużej ilości azotu, co zapobiegnie ewentualnemu pojawieniu się tego chwastu. Jeśli chce się natomiast zastosować metodę chemiczną, ponieważ wszystkie inne środki zawodzą, warto wybierać te preparaty, które zawierają bentazon, nikosulfuron, sulfosulfuron czy napropamid.

Inne herbicydy mogą bowiem nie zapewnić zupełnej skuteczności w zwalczaniu tej rośliny i nie pomóc w uratowaniu pola uprawnego.